Planowanie przeglądów technicznych

Przegląd techniczny samolotu jest obowiązkowy dla wszystkich samolotów co każde 100h pracy. Liczbę godzin pozostałych do przeglądu możńa sprawdzić w oknie „Postoje maszyn”. Jeżeli do planowanego przeglądu pozostało mniej niż 5 h, pole Resurs zmienia kolor na niebieski, informując o konieczności udania się do serwisu.

W takim przypadku, w panelu rezerwacji lotów, po wybraniu samolotu, w zależności od jego aktualnej pozycji, podpowiada się odpowiednie, najbliższe lotnisko świadczące serwis tego typu samolotu. Rodzaj lotu zmienia się na czarter z opisem „Techniczny”, a callsign na CSB990. Jeżeli jest to kolejny lot techniczny w danym dniu, należy zamienić zero na kolejne cyfry, w zależności od liczby zarezerwowanych już lotów technicznych na wybrany dzień (trzeba sprawdzić rezerwacje innych osób).

Sugestia taktyczna: Gdy do przeglądu pozostało niewiele, warto udać się zwykłym lotem rejsowym lub czarterowym na lotnisko jak najbliższe lotnisku serwisowemu. Koszty przestawienia samolotu do serwisu wtedy maleją.

Na czas lotu technicznego koniecznie należy wyładować cały zbędny balast! Rozumiem przez to wyzerowanie ładunku i pasażerów, żeby ograniczyć zużycie paliwa. UWAGA! Masa samolotu bez paliwa (ZFW) nie powinna być mniejsza, niż minimalna masa samolotu podana w parametrach maszyn w systemie Cassubian. W przypadku niektórym modeli może to oznaczać konieczność posiadania na pokładzie niewielkiego ładunku.

Po lądowaniu na lotnisku serwisowym, lot podlega normalnej ocenie i zaliczeniu. Wynik finansowy dla firmy będzie ujemny, ponieważ taki lot nie generuje przychodu ze sprzedaży biletów. Niemniej jednak pilot dostaje wynagrodzenie za swoją pracę – część wynikającą z liczby przebytych mil.

Po 2 – 3 godzinach przegląd jest zakończony i można wykonać kolejny lot – tym razem już jako normalny lot z jak największym obłożeniem.

Uwaga: Lot na lotnisko serwisowe z callsignem nie-serwisowym będzie wkrótce traktowany jako zwykły lot. Nie będzie więc możliwości sztucznego „odnawiania” resursów poprzez częste latanie na lotniska serwisowe. (MSz)