2. Podejście końcowe (RWY 11)

 
Podejście NDB RWY11 dla maszyn kategorii A, B, C i D.

Na zielono oznaczone MSA - w tym wypadku wyznaczone od pomocy KRT.

Po dolocie do jednego z punktów IAF - KRT, ABIGO lub ROLOM (zaznaczone na czerwono), rozpoczyna się segment podejścia początkowego, który ma za zadanie wyprowadzić statek powietrzny na oś pasa 11 w EPGD.

Nad pozycją (fix) TIPOX (zaznaczony na żółto), który jest początkiem segmentu pośredniego podejścia, a/c powinien być już ustabilizowany na kierunku podejścia, na wysokości 903m AMSL. Segment pośredni podejścia, z trackiem magnetycznym 109° skieruje a/c nad FAF (zaznaczony na niebiesko), nad którym a/c powinien znajdować się na wysokości 610m AMSL.

Po minięciu FAF, należy kontynuować zniżanie do osiągnięcia DA/H (obliczonego na podstawie OCA/H lub MDA/H, patrz: Procedury podejścia nieprecyzyjnego) i w przypadku braku uzyskania kontaktu wzrokowego z terenem należy wykonać procedurę Missed Approach (zaznaczoną na fioletowo).

W przypadku konieczności wykonania podejścia z okrążeniem do pasa 29, po minięciu FAF, należy wykonać zniżanie do OCA/H dla podejścia z okrążeniem, po czym wykonać okrążenie. W przypadku tej procedury wyznaczono restrykcje w krążeniu dla statków powietrznych o kategorii C i D (na rysunku poniżej).

 Autor: Bartek Kowal
Aktualizacja: Piotr W.