Plan lotu - dokument

Omówione na podstawie:

  • Załącznik 2 ICAO - Przepisy Ogólne wykonywania Lotów, rozdz. 3
  • Doc. 4444 Zarządzanie Ruchem Lotniczym, rozdz. 4.4.2 Składanie planu lotu oraz dodatek 2. Plan Lotu

W artykule omówiono:

  • Plan lotu - definicja, stosowanie
  • Formularz planu lotu
  • Wypełnianie planu lotu
  • Plan lotu w depeszy AFTN

 

Plan lotu - definicja, stosowanie

Plan lotu to pełna informacja w opisie lotu, na właściwym formularzu, obejmująca całą trasę, lub ograniczona informacja dla uzyskania zezwolenia dla małej części lotu, np.: przecięcia AWY, startu z lotniska kontrolowanego lub lądowania na nim.

To także informacje odnośnie lotu lub części lotu, które należy dostarczyć organom ATS, przedstawia się w postaci planu lotu. Plan lotu składamy:

  • przed lotem (FPL), lub
  • jako powtarzalny plan lotu (RPL), lub
  • podczas lotu właściwemu organowi ATS (AFIL) 

Na jakie loty wymaga się planu lotu?

  • Objęte działaniem ATC
  • IFR w przestrzeni niekontrolowanej
  • VFR w przestrzeni niekontrolowanej objęte działaniem FIS i ALRS
  • w ADIZ lub w pobliżu ADIZ
  • z przekraczaniem granicy państwowej.

Zmiany do planu lotu:

  • Dla wszystkich lotów IFR oraz dla lotów kontrolowanych VFR, tak szybko jak to możliwe, zgłaszane organowi ATS
  • Dla innych lotów VFR – znaczące zmiany – jak tylko będzie to możliwe, zgłaszane organowi ATS

Zakończenie planu lotu  

  • meldunek o przylocie, właściwemu organowi ATS najszybciej po wylądowaniu każdego a/c, na który złożono plan na cały lot lub na część lotu do lotniska docelowego:
  • osobiście przez radio lub data-link, lub
  • za pośrednictwem innego organu ATS, lub
  • bezpośrednio przed lądowaniem, gdy inaczej nie jest to możliwe          
  • meldunek (z powietrza) o zakończeniu części lotu na którą złożono plan lotu, inną niż do lotniska docelowego, właściwemu organowi ATS

Uwaga: brak meldunku, gdy jest on wymagany, to zakłócenia w działaniu ATS i niepotrzebne wydatki związane z akcją SAR.

Ze względu na długość, tekst został podzielony na strony. Przejdź do kolejnej strony.

Autor: Bartek Kowal