METAR

METAR

METAR - Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code) - Komunikaty regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym).

Tak brzmi definicja. Jest to zapisana specjalnym kodem, dokładna informacja o pogodzie, zawierająca wszystkie ważne jej elementy. Po kolei.

 1. Słowo METAR, informujące nas o rodzaju komunikatu.

 2. Czteroliterowy identyfikator ICAO, zawierający kod lotniska, którego informacja pogodowa dotyczy.

  Przykład: EPWA - Informacja pogodowa dla Lotniska Chopina w Warszawie.

 3. Data i godzina

  6 cyfr. Pierwsze dwie określają dzień, aktualnego miesiąca. Następne dwie godzinę, ostatnie minuty. Na końcu znajduje się Z, oznaczające czas zulu, za pomocą którego opisano czas powstania informacji pogodowej.

  171130Z - 17 dzień aktualnego miesiąca, godzina 11:30 czasu UTC.
  010110Z - 1 dzień aktualnego miesiąca, godzina 1:10 czasu UTC.

 4. Wiatr przyziemny

  Wiatr przyziemny w Polsce opisywany jest przy użyciu węzłów (kts). Najpierw zakodowany jest kierunek wiatru(3 cyfry), potem siła(dwie), oraz jednostka. Przykładowo:

  01007KT - Wiatr przyziemny z kierunku 010 o sile 7 węzłów. Wind is 010 degrees, 7 knots.

  36015KT - Wiatr przyziemny z kierunku 360 o sile 15 węzłów. Wind is 360 degrees, 15 knots.

  24013G25KT - Wiatr przyziemny z kierunku 240 o sile 13 węzłów, w porywach do 25 węzłów. Wind is 240 degrees, 13 knots gusting 25 knots.

  12010G20KT 100V140 - Wiatr przyziemny z kierunku 120 o sile 10 węzłów, w porywach do 20 węzłów, zmienny od 100 do 140 stopni. Wind is 120 degrees, 10 knots gusting 20 knots, variable between 100 and 140 degrees.

 5. Widzialność (Pamiętaj, że widzialność a widoczność, to dwie różne rzeczy.)

  Określana przez cztery cyfry. Poniżej 5000 wyrażana w metrach. Od 5000 w górę wyrażana w kilometrach.

  2000 - widzialność wynosi 2000m
  4500 - widzialność wynosi 4500m
  8000 - widzialność wynosi 8km
  9999 - widzialność wynosi ponad 10km

 6. Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej

  Podawany w następującym formacie RXX/YYYY, gdzie XX to numer drogi startowej, a YYYY to widzialność wyrażana w metrach.

  R33/0500 - Widzialność w osi pasa 33 wynosi 500m

  Za pomocą następujących liter, koduje się informacje o możliwych zmianach zasięgu widzenia:
  U - tendencja do zwiększenia zasięgu
  D - tendencja do zmniejszenia zasięgu
  V - tendencja do zmian

  Przykład:
  R29/0750U - Widzialność z pasa 29 wynosi 750m, z tendencją do wzrostu zasięgu.

 7. Aktualna pogoda

  Szereg kodów pozwala nam dokładnie opisać pogodę. Oto najważniejsze z nich:

  MI Shallow - niska
  PR Partial - częściowy
  BC Patches - płaty
  DR Low drifting - zamieć niska
  BL Blowing - zawieja
  SH Shower - opad przelotny
  TS Thunderstorm - burza
  FZ Freezing - marznący
  DZ Drizzle - mżawka
  RA Rain - deszcz
  SN Snow - śnieg
  SG Snow grains - śnieg ziarnisty
  IC Ice crystals - Kryształy lodowe
  PL Ice pellets - deszcz lodowy
  GR Hail - grad
  GS Smal hail and/or snow pellets - krupa lodowa i/lub śnieżna
  BR Mist - zamglenie
  FG Fog - mgła
  FU Smoke - dym
  VA Volcanic ash - popiół wulkaniczny
  DU Dust - pył
  SA Sand - piasek
  HZ Haze - zmętnienie (smog)
  NSW Nil significant weather - bez istotnych zjawisk pogody
  NSC Nil significant cloud - bez istotnych chmur

  Dodatkowo, "-" oznacza słabą intensywność zjawiska, "+" dużą intensywność, zaś "VC" umiarkowaną.

  VC to też, albo głównie „In vicinity”, czyli w pobliżu (lotniska).

  Przykłady:
  -SHRA - Słaby przelotny opad deszczu
  +SNRA - Silny opad deszczu ze śniegiem

  Koniecznie należy poznać również znaczenie skrótu CAVOK (Cloud And Visibility OK):

  "Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions - Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki."

  CAVOK używamy gdy widzialność wynosi ponad 10km, oraz gdy żadne chmury nie znajdują się poniżej 1500m.

 8. Zachmurzenie

  Zachmurzenie opisujemy za pomocą trzy literowych skrótów (opisujących rodzaj pokrycia chmur), 3 cyfr(opisujących ich wysokość w setkach stóp nad poziomem lotniska) oraz oznaczenia rodzaju chmur.

  SKC - Sky clear - Bezchmurnie
  FEW - Few - Mało/nieliczne (do 1-2/8 pokrycia nieba)
  SCT - Scattered - Rozproszone (3-4/8 pokrycia nieba)
  BKN - Broken - Przerywane (5-7/8 pokrycia nieba)
  OVC - Overcast - Zachmurzenie całkowite (8/8 pokrycia nieba)
  CB - Cumulonimbus
  TCU - Towering Cumulus - Cumulusy wypiętrzone

  Przykłady:
  FEW030TCU - Cumulusy wypiętrzone, nieliczne na 3000ft.
  SCT033 - Rozproszone na 3300ft.

  Dodatkowo, w tym miejscu METARu znajduje się często informacja o widzialności pionowej:
  VV - Vertical visibility - Widzialność pionowa

  Przykład: VV000 - Widzialność pionowa wynosi zero stóp.
  VV010 - Widzialność pionowa wynosi 1000 stóp.

 9. Temperatura

  Dwie wartości, temperatura powietrza, oraz temperatura punktu rosy. Podawana w stopniach Celsjusza.

  Pierwsze dwie cyfry, temperatura powietrza, ukośnik oddzielający oraz dwie cyfry określające temperaturę punktu rosy. W przypadku temperatury ujemnej M przed cyframi.

  Przykłady:
  15/08 - Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, temperatura punktu rosy wynosi 8 stopni Celsjusza.

  M05/M08 - Temperatura powietrza wynosi minus 5 stopni Celsjusza, temperatura punktu rosy wynosi minus 8 stopni Celsjusza.

 10. Ciśnienie

  QNH - nastawienie skali wysokościomierza znajdującego się na ziemi, tak aby wskazywał wzniesienie tego miejsca.

  Ciśnienie podawane w hektopaskalach.

  Przykłady:
  Q1006 - Ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali
  Q0998 - Ciśnienie wynosi 988 hektopaskali

 11. Przewidywane zmiany pogody

  Ten fragment metaru odpowiada za opisywanie przewidywanych zmian pogodowych.
  NOSIG - bez istotnych zmian
  TEMPO - czasowy chwilowy
  BECMG - nadchodzący, rozpoczynający
  FM - od...
  TL - do...
  AT - o...

  Konstrukcja, przykłady:
  BECMG AT 1400 36012KT Nadchodzący o 14:00Z wiatr przyziemny z kierunku 360 o sile 12 węzłów.
  TEMPO FM 1000 5000 Czasowo od 10:00Z widoczność wyniesie 5000m

 12. Kondycja pasa

  Informacja o stanie pasa. Konstrukcja: RAA/BCDDEE.

  RAA - oznaczenie drogi startowej. Np. R33 oznaczało będzie dokładnie pas 33. Kod 88 informuję nas o tym, iż informacja dotyczy wszystkich pasów.

  B - rodzaj opadów na drodze startowej.
  0 - czysty oraz suchy
  1 - wilgotny
  2 - mokry
  3 - szron (mniej niż 1mm)
  4 - suchy śnieg
  5 - mokry śnieg
  6 - roztopiony śnieg
  7 - lód
  8 - zaspy śnieżne
  9 - zamarznięte koleiny

  C - pokrycie drogi startowej
  1 - pokrycie pasa w mniej niż 10 %
  2 - 11% do 25% pokrycia pasa
  5 - 26% do 50% pokrycia pasa
  9 - 51% do 100% pokrycia pasa
  / - brak danych (na przykład z powodu właśnie trwającej akcji odśnieżania pasa)

  DD - głębokość pokrywy

  Dwucyfrowa wartość, od 0 do 90 włącznie, określająca grubość pokrywy w mm.
  01 - mniej niż jeden mm
  10 - 10mm
  12 - 12mm

  Następnie, od 92 do 99, następuje:
  92 - 10cm
  93 - 15cm
  94 - 20cm
  95 - 25cm
  96 - 30cm
  97 - 35cm
  98 - ponad 40cm
  99 - Pas nie nadaje się do użytku z powodu lodu, śniegu, brei itp, brak informacji o grubości pokrywy
  // - Nieznaczna grubość pokrywy

  EE - Warunki hamowania. Wyróżniamy dwie skale, pierwsza z nich określa współczynnik tarcia, druga hamowanie.

  Jeżeli EE wynosi od 0 do 90, określa ono współczynnik tarcia(pomnożony przez sto). Zatem, współczynnik tarcia 0,23 będzie opisany cyframi 23.

  Hamowanie słabe to współczynnik w przedziale 0-25
  Hamowanie słabe/średnie to współczynnik w przedziale 26-29
  Hamowanie średnie to współczynnik w przedziale 30-35
  Hamowanie średnie/dobre to współczynnik w przedziale 36-39
  Hamowanie dobre to współczynnik w przedziale 40-100 (jednak w METARZe opisany jest maksymalnie do 90, ponieważ od 91 pojawia się druga skala, jak niżej).

  Druga skala to dwie cyfry określająca hamowanie:
  91 - słabe
  92 - słabe/średnie
  93 - średnie
  94 - średnie/dobre
  95 - dobre
  99 - Niewiarygodne - brak możliwości oszacowania
  // - pas zamknięty, brak możliwości przeprowadzenia sprawdzenia hamowania

  Przykłady:

  R33/450392 - Pas 33 pokryty suchym śniegiem, pokrycie pasa wynosi od 26 do 50%. Grubość pokrywy 3mm, hamowanie słabe/średnie.

  R29/29//94 - Pas 29 mokry, pokrycie pasa 100%. Nieznaczna grubość pokrywy, hamowanie średnie/dobre.