Wybór pasa w praktyce

Ponieważ czynników jest wiele, wybór drogi do startu/lądowania nie jest łatwy. Czasami jest to nawet na granicy „sztuki” – czyli zależy trochę od pilota/kontrolera. Dodatkowo, lotniska często mają określone systemy preferencji pasów, szczególnie, gdy tych pasów mają więcej niż 1. 

Co oznacza system preferencyjny pasów? Oznacza, że wybieramy pierwszy pas z listy, który w danych warunkach jest możliwy.

Wyjaśnijmy na przykładzie Warszawy.

Biorąc pod uwagę kierunki wiatrów najczęściej wiejących w Polsce, układ ruchu w TMA Warszawa, stosowane w Warszawie przepisy dotyczące ograniczania hałasu, układ pasów na Lotnisku Chopina i wyposażenie w pomoce, ustalono następujący system preferencyjny pasów: 

  •  PRZYLOTY: 1. RWY 33, 2. RWY 11, 3. RWY 15, 4. RWY 29.
  •  ODLOTY: 1. RWY 29, 2. RWY 15, 3. RWY 33, 4. RWY 11. 

Do przylotów wybieramy pas 33, chyba że nie jest to możliwe, wtedy 11, chyba że i ten nie jest możliwy, wtedy użyjemy pasa 15 itd.

Kiedy uznajemy, że wykorzystanie pasa nie jest możliwe i bierzemy kolejny z listy?

A. ZE WZGLĘDU NA WIDZIALNOŚĆ. Gdy pułap chmur jest niższy niż 150 m nad wzniesieniem lotniska albo kiedy widzialność pozioma jest mniejsza niż 1,9 km – wtedy należy stosować pas na którym widzialność (RVR) jest lepsza. Gdy ogłoszone zostaną procedury LOW VISIBILITY w użyciu do lądowań musi być pas 33 lub 11, które wyposażone są w ILS CAT II.

B. ZE WZGLĘDU NA WIATR. Powszechnie wiadomo, że kierunek lądowań i startów powinien być zbliżony do kierunku wiatru. W praktyce ustalono następujące granice:

  • SKŁADOWA BOCZNA wiatru (włączając porywy) nie może przekraczać 15 kts. Składowa wiatru bocznego to składowa wektora wiatru prostopadła do kierunku pasa. Oblicza się ją ze wzoru: składowa boczna = siła wiatru razy sinus kąta między wiatrem a pasem. Dla ułatwienia tabela:
Kąt między pasem a kierunkiem wiatru:

 

Aby otrzymać składową boczną mnożymy siłę wiatru przez:

Maksymalna dopuszczalna siła wiatru:

0 stopni

0,00

Bez ograniczeń

10 stopni

0,17

88 kts

20 stopni

0,34

44 kts

30 stopni

0,50

30 kts

40 stopni

0,64

23 kts

50 stopni

0,77

19 kts

60 stopni

0,87

17 kts

70 stopni

0,94

16 kts

80 stopni

0,98

15 kts

90 stopni

1,00

15 kts

Przy kącie większym niż 90 stopni stosujemy do wzoru podstawiamy 180 stopni minus kąt czyli dla kąta 120 stopni obowiązuje taki sam limit jak dla 60 stopni (180-120=60).

  • SKŁADOWA TYLNA wiatru (włączając porywy) przekracza 5 kts. Składowa tylna występuje wyłącznie wtedy, kiedy kąt między pasem a kierunkiem wiatru jest większy niż 90 stopni (czyli, z grubsza mówiąc, wieje od tyłu). Oblicza się ją ze wzoru: składowa tylna = siła wiatru razy sinus kąta (180 stopni minus kąta między wiatrem a pasem). Dla ułatwienia tabela:

Kąt między pasem a kierunkiem wiatru:

Aby otrzymać składową boczną mnożymy siłę wiatru przez:

Maksymalna dopuszczalna siła wiatru:

0 stopni

1,00

5 kts

10 stopni

0,98

5 kts

20 stopni

0,94

5 kts

30 stopni

0,87

6 kts

40 stopni

0,77

6 kts

50 stopni

0,64

8 kts

60 stopni

0,50

10 kts

70 stopni

0,34

15 kts

80 stopni

0,17

29 kts

90 stopni

0

Bez ograniczeń

 

  • USKOK WIATRU LUB BURZE. Jeżeli podchodząc na dany pas można natrafić na burze lub uskoki wiatru, nie powinien on być stosowany. W warunkach VATSIM nie jest to stosowane, gdyż nie mamy informacji o dokładnej lokalizacji burzy lub uskoku wiatru. 

C. ZE WZGLĘDU NA STAN PASA. Powinno się używać drogi startowej, której nawierzchnia jest w lepszym stanie, czyli na której jest mniej wody, śniegu czy błota. W warunkach VATSIM nie jest to ważne, gdyż Flight Simulator nie symuluje zmniejszonej przyczepności na pasie.

D. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA. Zawsze, gdy chodzi o bezpieczeństwo, można zapomnieć o systemie preferencyjnym.

Przykład: METAR EPWA 171500Z 35012KT CAVOK 15/06 Q1021 NOSIG

Sprawdzamy pasy z pierwszych miejsc listy preferencyjnej. Przyloty: pas 33. Kąt między pasem a wiatrem wynosi 20 stopni, a więc składowa boczna wiatru to 12 * 0,34 czyli ok. 4 kts, jest mniejsza niż 15 stopni. Kąt między pasem a wiatrem mniejszy niż 90 stopni a więc nie ma składowej tylnej. Widzialność dobra. Możemy stosować pas 33 do przylotów. Odloty: pierwszy pas z listy to pas 29. Kąt wiatru 60 stopni, dla tego kąta dopuszczalna siła wiatru ze względu na składową boczną wynosi 17 stopni, składowej tylnej nie ma, a więc nie ma przeciwwskazań do użycia pasa 29. Układ pasów: lądowania pas 33, starty pas 29.