Oznaczenia stosowane w planach lotu

Oznaczenia typowe w lotach IFR i VFR

 • DCT - do łączenia dowolnych punktów w planie lotu. Należy pamiętać, że w trasie IFR generalnie lecimy po drogach lotniczych, ale dokumenty AIP czasem zezwalają na określone skróty. DCT można stosować także na początku planu lotu, gdy nie ma SID oraz na końcu, gdy nie ma STAR, a ostatnim punkem trasy nie jest IAF.
 • JED M985 POBOK - typowy zapis fragmentu trasy
 • ABC.ABC7Z - zapis STAR stosowany w USA - ABC to punkt wejścia na STAR, a ABC7Z to nazwa STAR-a
 • ABC7Z.ABC - zapis SID stosowany w USA - ABC7Z to nazwa SID, a ABC to punkt zakończenia procedury
 • K0800S345 - zmiana poziomu lotu na metryczny - K - prędkość w km/h, a S - metryczny poziom lotu
 • współrzędne w formacie ICAO-5: 50E20 (stosowane m.in. w NAT)
 • współrzędne w formacie ICAO-7: 50N020E (stosowane m.in. w NAT, dłuższa wersja)

Oznaczenia typowe w lotach VFR

 • EPKP STAY/0005 - pozostawanie w rejonie EPKK przez 5 minut
 • EPKP - lotnisko traktowane jako punkt trasy
 • JED180040 - przelot przez punkt oddalony od JED w kierunku 180 o 040nm
 • EPKKS - punkt VFR SIERRA w TMA lotniska EPKK
 • IFR - zmiana typu lotu na IFR
 • VFR - zmiana typu lotu na VFR
 • współrzędne w formacie 11 znaków: 5003N02043E - od maja 2013 stosowane zamiast nazw miejscowości w planach lotu. Zalecane jest podanie w polu Remarks dodatkowo nazw miejscowości w formie: RMK/miejscowość1 miejscosowość2...