Dolot według wskazań przyrządów (instrument arrival)

Tor lotu statku powietrznego od momentu rozpoczęcia zniżania lub osiągnięcia danego punktu nawigacyjnego do punktu, od którego może się rozpoczynać opublikowana procedura podejścia według wskazań przyrządów (IAF) - jako przykład podejście do EPGD przed zmianami z czerwca 2009 - zniżanie po trasie, tak, aby znaleźć się nad vor/dme KRT, od którego zaczynało się opublikowane podejście wg wskazań przyrządów.

Standardowy dolot według wskazań przyrządów (Standard instrument arrival - STAR).

Wyznaczona trasa dolotu zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR), łącząca znaczący punkt nawigacyjny, zwykle na trasie ATS, z punktem, od którego może się rozpoczynać opublikowana procedura podejścia według wskazań przyrządów (IAF).

Tu, na przykładzie lotniska Gdańsk-Rębiechowo (EPGD)

Kliknij mapkę, aby otworzyć większy obrazek w nowym oknie.

Objaśnienia mapy:

 1. Termin od kiedy obowiązuje dana procedura - używaj zawsze aktualnych map.
 2. Pas, którego dotyczy procedura. Różne pasy mają zwykle różne procedury STAR, choć zdarzają się wyjątki.
 3. Częstotliwości ATC mogą być przydatne. Pamiętaj jednak, że niektóre częstotliwości różnią się między realem a Vatsim. Sprawdzaj zawsze częstotliwość na Vatsim.
 4. AMA - Area Minimum Altitude - minimale poziomy lotu dla lotów IFR, które zapewniają minimalne wymagane przewyższenie nad przeszkodami w danym sektorze (poza drogami lotniczymi i trasami ATS)
 5. Najniższa wysokość bezwzględna jaka może być stosowana, która zapewnia minimalne przewyższenie nad przeszkodami wynoszące 300 m (1000 ft) nad wszystkimi obiektami znajdującymi się na wycinku koła o promieniu 46 km (25 NM), wychodzącym od pomocy radionawigacyjnej "obsługującej" dane podejście.
 6. Wysokość przejściowa - Transition Altitude (TA) - Wysokość, na której dokonujesz przestawienia wysokościomierza z podanego na lotnisku ciśnienia QNH lub QFE na standardowe (QNE) 1013hPa. Tu podana w metrach, jak większość informacji na polskich mapach. Pamiętaj, że na świecie często używa się stóp i mil morskich - sprawdź przed lotem jakie jednostki miary są stosowane.
 7. Postępowanie w przypadku utraty łączności radiowej. Znajomość tych zasad przydaje się w czasie dużego obciążenia, splitów i awarii sieci.
 8. Wszystkie holdingi w tej procedurze przydziela ATC. Jeśli nie dostałeś polecenia - nie wykonujesz.
 9. Każda procedura STAR ma swoją nazwę. W Polsce jest to nazwa pierwszego punktu procedury + numer wersji + litera oznaczająca pas (RATOR1P, GRUDA1P, itp.). Jeszcze przed startem sprawdź jakich procedur możesz się spodziewać od ATC, aby nie być zaskoczonym nazwą.
 10. W tym miejscu podano kierunek magnetyczny 30, na strzałce odległość pomiędzy punktami w km oraz minimalny poziom lotu (FL100).
 11. Odległość pomiędzy punktami oraz minimalna wysokość.
 12. Instrukcja wykonania holdingu (pamiętaj o pkt. 8 ). Jeśli otrzymasz instrukcję wykonania holdingu nad GOKAR "as published", to będziesz wiedzieć, że należy wykonać standardowy holding z 1-minutową prostą, dolot do GOKAR 355°, odlot 175°.
 13. Dodatkowe informacje nawigacyjne, które mogą się przydać, jeśli nie masz FMC lub uległ on awarii. Na strzałkach opisano radiale od GZD VOR, a przerywaną linią zaznaczono odległość 26km od GZD.
 14. Każda pomoc nawigacyjna jest opisana. Wystarczy zerknąć na mapę, aby wiedzieć jaką ma częstotliwość i jaki sygnał usłyszysz, gdy włączysz kanał audio.
 15. Opisane są również punkty. Dla ułatwienia nawigacji bez FMC i GPS podano nie tylko współrzędne, ale także radial i odległość od radiopomocy GRU i KMI. Spróbuj wykonać tą trasę z wyłączonym FMC i GPS. Zobaczysz, że po krótkim treningu, nie jest to takie trudne.

Istotną częścią dokumentu jest druga strona opisująca szczegóły wykonywanej procedury

W tej dabeli znajduje się lista punktów, które należy przelecieć w procedurze, kierunek magnetyczny, odległość pomiedzy punktami, a także ograniczenia dotyczące wysokości (w tym przykładzie tylko rekomendacje). Mogą wystąpić też dodatkowe uwagi w polu Remarks.

Znajomość całego dokumentu przydaje się szczególnie w czasie lotu na Unicom, gdy pod nieobecność ATC musisz wykonać całą procedurę.