Frazeologia lotu

W trakcie lotu nie ma wiele do mówienia. Dopóki nie osiągniesz punktu zniżania (TOD - Top of Descent), lecisz i co najwyżej zmieniasz jednego kontrolera na drugiego. ;-)

Zmiana FIR

Zmieniając FIR zwróć uwagę na prawidłowe powtórzenie nowej częstotliwości.

 Osoba  Język angielski  Język polski
Kontroler-1
  • SP-ABC, you are leaving my airspace, contact Bremen Radar on 123.45
  • SP-ABC, you are leaving my airspace, no further ATC service available, switch to UNICOM 122.8
  • SP-ABC, opuszczasz mój obszar kontroli, skontaktuj się z Bremen Radar na częstotliwości 123.45
  • SP-ABC, opuszczasz mój obszar kontroli, przejdź na Unicom 122.8
Pilot
  • Contact 123.45, SP-ABC
  • Switch to Unicom, SP-ABC

Zmiana częstotliwości na 123.45 i:

  • Good evening Bremen Radar, SP-ABC, inbound ALEXA, FL 340
  • Kontaktujemy się z 123.45, SP-ABC
  • Przechodzimy na Unicom, SP-ABC

Poniższy zwrot prezentujemy tylko jako tłumaczenie (angielski obowiązuje!):

  • Dobry wieczór Bremen Radar, SP-ABC, w dolocie do ALEXA, poziom lotu 340
Kontroler-2 SP-ABC, good evening, radar contact SP-ABC, dobry wieczór, w kontakcie radarowym

Może się także zdarzyć sytuacja, gdy w czasie Twojego lotu Radar zakończy swój dyżur. Wówczas mozesz spodziewać się albo informacji bezpośrednio do Ciebie SP-ABC, radar is closing now, switch to Unicom 122.8, resume own navigation, lub informacji ogólnej do wszystkich All stations...