Holding

Holding to lot w strefie oczekiwania. Manewr polega na krążeniu nad wyznaczonym punktem w przestrzeni. Koniec teorii i to nie jest żart. Przez kontrolerów wykorzystywany do zapewnienia separacji pomiędzy samolotami (przeważnie lądującymi, choć nie zawsze), obniżenia poziomu lotu, usprawnienia przepływu ruchu (np. na małych lotniskach z jednym pasem, gdy jeden ląduje, jeden startuje) lub innych powodów zależnych od sytuacji. Holding jest zawsze oczekiwaniem na dalsze instrukcje/zezwolenia od ATC (taki etap przejściowy porządkujący ruch) i nigdy nie stanowi obligatoryjnej części procedury (w odróżnieniu od RACTRACKa, chociaż i w tym przypadku są wyjątki).

Ja osobiście kilkukrotnie wykorzystywałem holda na UNI celem zmiany poziomu lotu po niewłaściwym wyliczeniu Top of Descent (ToD) czyli punktu rozpoczęcia zniżania. Czasami przez gapiostwo, czasami przez pogodę. Lepiej zrobić jedno kółko niż mieć zniżanie na poziomie 4000ft/min na 5nm przed pasem.

Poniżej dwa przykładowe opublikowane holdingi.

W dalszej części tekstu szczegółowo zostaną omówione te mapki, a także podamy inne interesujące fakty dotyczące holdingów.

Źródła:

Autor: Michał Kołodziejski