Frazeologia podczas zniżania i lądowania

Wskazanie procedury STAR

 Osoba  Język angielski  Język polski
K SP-ABC, Cleared for LOGDA 1U arrival SP-ABC, Zezwalam LOGDA 1U
P Cleared for LOGDA 1U arrival, SP-ABC Mam zezwolenie na LOGDA 1U, SP-ABC
     

 

Oczekiwanie (hold)

 Osoba  Język angielski  Język polski
K SP-ABC, direct LIN (lub inny punkt) enter holding over LIN as published, maintain FL100, estimated approach time 1200 SP-ABC, kieruj się do punktu LIN, oczekuj nad LIN jak opublikowano, utrzymuj poziom lotu 100, szacowany czas podejścia 1200
P direct LIN, hold over LIN, FL100, SP-ABC bezpośrednio na LIN, oczekiwać nad LIN, poziom lotu 100, SP-ABC

Gdy przyjdzie czas, kontroler nakaże Ci wykonać skręt w określonym kierunku i w ten sposób opuścisz hold. Rzadko zdarza się, że kontroler daje polecenie oczekiwania w punkcie, który nie został opublikowany jako miejsce oczekiwania. W tej sytuacji komenda będzie bardziej rozbudowana: SP-ABC, cleared to LIN VOR, join standard/non-standard holding over LIN, inbound track 330, 1 minute leg, maintain flight level...

Orbita

 Osoba  Język angielski  Język polski
K SP-ABC make one right orbit for delay/separation SP-ABC, wykonaj jedną orbite w prawo w celu opóźnienia/separacji
P one right orbit, SP-ABC jedna orbita w prawo, SP-ABC

Orbita jest stosunkowo rzadko stosowana przy separacji. Kontrolerzy świetnie radzą sobie używając wektorów. Niemniej możesz się z tym spotkać. Wykonanie ręczne lub z pomocą trybu HDG autopilota.

Wektory

 Osoba  Język angielski  Język polski
K
 • SP-ABC, Turn left heading 330
 • SP-ABC, Turn right by 10 degrees
 • SP-ABC, (skręć) w lewo kurs 330
 • SP-ABC, skręć w prawo o 10 stopni

Pilot potwierdza powtarzając polecenie.

Redukcja prędkości

W przypadku dużego ruchu konieczne może być zsynchronizowanie prędkości samolotów w kolejce.

 Osoba  Język angielski  Język polski
K SP-ABC, Report speed (IAS) SP-ABC, Podaj prędkość wyświetlaną
P 220 knots, SP-ABC 220 węzłów, SP-ABC
K
 • SP-ABC, reduce speed 200 knots
 • SP-ABC, maintain minimum approach speed
 • SP-ABC, Reduce to minimum clean speed
 • SP-ABC, maintain maximum forward speed
 • SP-ABC, high speed approved
 • SP-ABC, zredukuj prędkość do 200 węzłów
 • SP-ABC, utrzymuj minimalną prędkość podejścia
 • SP-ABC, Zredukuj do minimalnej prędkości w konfiguracji czystej.
 • SP-ABC, utrzymuj maksymalną prędkość poziomą
 • SP-ABC, masz zgodę na lot z wysoką prędkością

Objaśnienia:

 • Jeśli masz tylko zredukować lub przyspieszyć, to kontroler chce ustawić odpowiednio kolejkę do lądowania.
 • Jeśli masz utrzymywać prędkość minimalną, to znaczy, że grozi Ci odejście na drugi krąg - zwolnij, wysuń wcześniej klapy, zwiększ odległość za poprzedzającą maszyną
 • Jeśli masz lecieć z maksymalną prędkością, to zapewne ktoś siedzi Ci na ogonie. Opóźnij wysuwanie klap i podwozia.
 • Lot z wysoką prędkością oznacza, że nie obowiązują Cię ograniczenia prędkości zapisane na mapach. Ale wciąż obowiązują prędkości zapisane w manualu samolotu.

Zezwolenie na podejście precyzyjne

 Osoba  Język angielski  Język polski
K SP-ABC, You are cleared for ILS/DME approach runway 33, [report when established] SP-ABC, zezwalam na podejście ILS/DME pas 33, [zgłoś stabilizacje]
P Cleared for ILS/DME approach runway 33, SP-ABC Mam zezwolenie na podejście ILS/DME pas 33, SP-ABC

 

Zezwolenie na podejście z widocznością

Jeśli widzisz pas, światła podejścia, lotnisko lub znany teren, to możesz poprosić o podejście z widocznością. Na Vatsim piloci rzadko o to proszą, ale w rzeczywistości, gdy liczy się każdy kilogram paliwa robią to dużo częściej.

 Osoba  Język angielski  Język polski
P Rwy 29 in sight, request visual approach, SP-ABC Pas 29 w zasięgu wzroku, poproszę o podejście z widocznością, SP-ABC
K SP-ABC, Cleared for visual approach rwy 29, report final SP-ABC, zezwalam na podejście z widocznością pas 29, zgłoś na prostej
P Cleared for visual approach rwy 29, will report final, SP-ABC Mam zezwolenie na podejście z widocznoscia pas 29, zgłoszę na prostej, SP-ABC

Może się też zdarzyć, że nie widzisz jeszcze pasa, ale będziesz podchodzić z widocznoscią za innym samolotem. Jest to popularne w USA, gdzie w takim ogonku potrafi lecieć kilka maszyn.

 Osoba  Język angielski  Język polski
P Request visual approach rwy 29, SP-ABC Proszę o podejście z widocznością do pasa 29, SP-ABC
K SP-ABC, Roger, expect radar vectors for visual approach rwy 29 SP-ABC,Przyjąłem, spodziewaj się wektorowania do podejścia z widocznością pas 29
P

Expecting radar vectors for visual 29, SP-ABC

Spodziewam się wektorowania do podejścia z widocznością, SP-ABC
K

(kilka minut później)
SP-ABC,Traffic information, Boeing 737 Cassubian company on your 12 o'clock, distance 7nm, report traffic in sight

SP-ABC,Informacja o ruchu, na Twojej 12 w odległości 7nm B737 linii LOT, zgłoś w zasięgu wzroku
P

Will report traffic in sight, SP-ABC

Boeing 737 LOT company in sight, SP-ABC

Zgłoszę w zasięgu wzroku, SP-ABC

Mam 737 w zasięgu wzroku, SP-ABC

K SP-ABC,Follow b737 LOT company, clrd for visual approach rwy 29, contact Tower 118.3 SP-ABC,Podążaj za boeingiem 737 LOTu, zezwalam na podejście z widocznością pas 29, nawiąż łączność z wieżą 118.3
P Following 737 lot company, clrd for visual approach rwy 29, contact Tower 118.3, SP-ABC Podążam za boeingiem 737 LOTu, mam zezwolenie na podejście z widocznością pas 29, łączność z wieża 118.3, SP-ABC

 

Zezwolenie na lądowanie

 Osoba  Język angielski  Język polski
P

Kraków Tower, SP-ABC established on ILS (on localizer), runway 25

Kraków Tower, SP-ABC, runway 25 in sight (lub: "approaching visual" jeśli nie widzisz pasa)

Kraków Wieża, SP-ABC ustabilizowani na podejściu ILS do pasa 25

Kraków Wieża, SP-ABS, z widocznością pasa 25 (lub: "na podejściu z widocznością" jeśli nie widzisz pasa)

K

SP-ABC, wind from 230 degrees at 10 knots, runway 25 cleared to land.

SP-ABC, continue approach, number two

SP-ABC, wiatr przyziemny z kierunku 230 stopni, 10 węzłów, pas 25, lądować zezwalam

SP-ABC, kontynuuj podejście, numer dwa

W sytuacji drugiej odpowiedzi kontrolera sprawdź swoją odległość do poprzedzającego samolotu. Powinieneś go widzieć przed sobą. Jeśli jest to mniej niż 4-5 mil, lepiej zwolnij. Inaczej grozi Ci odejście na drugi krąg, bo poprzedzający samolot nie zdąży opuścić pasa

Po wylądowaniu i zjechaniu z pasa (nie tylko dziobem, ale i ogonem) zgłoś Runway vacated, SP-ABC, aby kontroler mógł zdecydować o wykonaniu kolejnej operacji na pasie.

Odejście na drugi krąg

Konieczność odejścia na drugi krąg może wystąpić z przyczyn leżących po stronie lotniska lub innych pilotów, albo Twojej. Zależnie od tego Ty lub kontroler inicjujecie komunikację. Kontroler zawsze powinien podać Ci powód. Ty nie musisz, chyba że to awaria. Zawsze bądź gotowy na go around as published - musisz znać procedury go around dla lotniska, na którym lądujesz.

 Osoba  Język angielski  Język polski
K SP-ABC, go around [as published] due to... traffic on runway SP-ABC, odejdź na drugi krąg [jak opublikowano] z powodu... zajętego pasa
P Going around, SP-ABC Odchodzę na drugi krąg, SP-ABC

Odejście na drugi krąg może nieźle namieszać nieprzygotowanemu pilotowi. Dlatego już przed pierwszym lotem na Vatsim sprawdź jaka jest procedura odejścia na drugi krąg w Twoim samolocie (np. kiedy schować klapy i podwozie). W trakcie każdego podejścia ustawiaj sobie autopilota w sposób, który umożliwi Ci szybkie odejście na drugi krąg - HDG w osi pasa, ALT na wysokość opublikowaną na mapce. Wtedy pozostanie dać w palnik i zająć się klapami/podwoziem.

Dopóki nie padną inne instrukcje, pilot zobowiązany jest wykonac procedurę po nieudanym podejściu tak, jak została opisana na mapie. Zwykle przejście na drugi krąg wiąże się z szeregiem operacji w kokpicie, związanych ze zmianą konfiguracji samolotu, dlatego też ewentualne instrukcje zmieniające standardową procedurę padną po dłuższej chwili, lub były podane podczas podejścia (na przykład: in case of missed approach climb 3000ft on runway heading, then...).