Oblodzenie i odladzanie

Oblodzenie to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które bezpośrednio wpływa na aerodynamikę samolotu. Ponieważ jest to bardzo skomplikowane zjawisko, na które wpływ ma wiele czynników takich jak temperatura, względna wilgotność powietrza, wodność chmur, średnia średnica kropel, a także poziome i pionowe rozmiary chmur, trudno przedstawić jednoznaczną jego definicję.
Jednak ogólnie rzecz ujmując jest to zjawisko tworzenia się powłoki lodowej na powierzchni samolotu, bądź w jego instalacjach.

Ze względu na szybkość powstawania oblodzenie dzielimy na:

  • oblodzenie słabe – przyrost warstwy lodu 12mm na kilkadziesiąt minut (light icing)
  • oblodzenie średnie – przyrost lodu 1mm/min lotu (moderate icing)
  • oblodzenie silne – przyrost lodu 2-4 mm/min lotu (severe icing)

Na kolejnych stronach przeczytasz o przyczynach i skutkach oblodzenia oraz sposobach postępowania z nim.

Jak ma się zjawisko oblodzenia i procedura odladzania w warunkach symulatora oraz lataniu online? Część płatnych maszyn symuluje system detekcji oblodzenia, co jest sygnalizowane w kokpicie i wymaga podjęcia od pilota pewnych działań. Jednak większość maszyn tego nie symuluje, więc każdy wirtualny pilot, który chce jeszcze bardziej podnosić realizm wirtualnego latania, będąc w warunkach oblodzenia powinien włączyć system de-icing lub anti-icing. W warunkach VATSIM istnieje możliwość symulowania procedury odladzania samolotu na ziemi. Wszystkie czynności należy uzgodnić z kontrolerem. Potrzebę odladzana samolotu należy zgłosić kontrolerowi już podczas prośby o zgodę na lot.

Jeśli chcesz urealnić swoje doświadczenia z oblodzeniem w symulatorze, zainstaluj dodatkowy gauge, który nie tylko wykrywa lód, ale dodatkowo potrafi go tworzyć w sposób bardziej realny (a zarazem i bardziej niebezpieczny) niż Flight Simulator. Link do gauge'a na Avsim (podziękowania dla Rzemyka za link).

Źródła

Autor: Adam Pyka