Planowanie lotu VFR

W rzeczywistości, plan lotu VFR składasz tylko, gdy lecisz z lub na lotnisko kontrolowane. W realiach VATSIM, plan lotu składasz zawsze. Tak czy inaczej, zawsze musisz zaplanować swój lot. Poniższy poradnik jest uproszczoną wersją, dostosowaną do ograniczeń panujących na VATSIM i w symulatorach lotu.

Lot VFR bazuje w dużej mierze na punktach orientacyjnych. Są nimi drogi, jeziora, góry, budynki, itp. Tu pojawia się pierwszy problem wiernego oddania lotu VFR w symulatorze: brakuje scenerii. Chcąc latać VFR potrzebujesz kilku dodatków do swojego symulatora:

  1. Siatka wysokościowa (mesh). Wysokość terenu w symulatorze jest regulowana przez dodatki typu mesh. Najbardziej znanym z nich, jest FS Global, który obejmuje swoim zakresem cały świat. Prawidłowe odwzorowanie terenu jest niezmiernie ważne, szczególnie podczas lotów w terenie górzystym.
  2. Układ dróg, rzek, lasów, miast. Nawigacja VFR odbywa się z pomocą mapy. Niestety elementy infrastruktury widoczne w FS rzadko odpowiadają temu, co widać na mapie. Problem ten można rozwiązać tylko częściowo. Służą temu różne dodatki. Ultimate Terrain poprawia siatkę dróg, rzek, torów kolejowych. Dodatkowo lepiej wyświetla lasy i miasta. Fotoscenerie pokazują dość wierne, choć płaskie (np. tylko dachy budynków) widoki ziemi. Połączenie X-plane i OpenStreetMap pozwala na generowanie scenerii 3D z maksymalną wiernością (zależną jednak od aktywności użytkowników OpenStreetMap).
  3. Punkty orientacyjne. Dodatkowo dla niektórych terenów można znaleźć scenerie z punktami orientacyjnymi. Niektóre są przedstawiane jako budynki, zgodnie z rzeczywistym wyglądem. Inne w sposób uproszczony, np. tylko kominy.

Mając przygotowany symulator, możemy przystąpić do planowania lotu. Obowiązują tu generalnie te same zasady, co w przypadku planowania lotów IFR. Stosowane są także podobne oznaczenia.

W planowaniu lotu VFR pomogą Ci poniższe materiały: