Warunki meteorologiczne wykonywania lotów VMC

Minima widzialności i odległości od chmur

Na podstawie VFR ENR 1.2.

Wysokość Klasa przestrzeni Widzialność
(pozioma)
Odległość od chmur
10000 ft AMSL lub wyżej ABCDEFG 8000 m 1500 m poziomo
1000 ft pionowo
3000 ft - 10000 ft AMSL
lub
1000 ft AGL - 10000 ft AMSL
(należy wybrać większą wyskość)
ABCDEFG 5000 m 1500 m poziomo
1000 ft pionowo
Poniżej 3000 ft AMSL
lub
Poniżej 1000 ft AGL
(należy wybrać większą wyskość)
ABCDE 5000 m 1500 m poziomo
1000 ft pionowo
FG 5000 m
(patrz też: loty dzienne)
Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi
Loty nocne
(od 30 minut po zachodzie do 30 minut przed wschodem)
Powyższe zasady oraz dodatkowo:
Nie wyżej niż FL95
IAS < 250 kt

Loty dzienne - obniżone wymagania
(od 30 minut przed wschodem Słońca do 30 minut po zachodzie)

Poniżej 3000 ft AMSL
lub
Poniżej 1000 ft AGL
(należy wybrać większą wyskość)

FG

1500 m
(przy IAS <140 kts i małym ruchu)

1000 m dla śmigłowców

Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi
Loty specjalne (VFR SPEC) dopuszczalne tylko w CTR pod kontrolą ATC. ABC 3000 m Chmury na wysokości min. 1000 ft AGL

Uwagi:

W poniższych uwagach pominięto specjalne przepisy dotyczące państwowych statków powietrznych oraz lotów ze statusem specjalnym (HEAD, SAR, HOSP, HEMS, GARDA). Uważamy, że wykonywanie takich lotów w warunkach VATSIM powinno zostać poprzedzone lekturą dokumentów źródłowych (m.in. VFR ENR 1.3).

 • Powyżej wysokości przejściowej (TA = 6500 ft) należy używać poziomów lotów (FL100 zamiast 10000 ft).
 • Nie należy startować ani lądować na lotniskach kontrolowanych, gdzie pułap chmur jest niższy niż 1500 ft, a widzialność przy ziemi mniejsza niż 5000 m.
 • Maksymalny poziom lotu VFR to FL 200.
 • W warunkach VATSIM prędkość lotu VFR jest ograniczona do 250 kt.
 • Dalsze ograniczenia wprowadzone w PL-VACC określa ten dokument. Precyzuje on przepisy w odniesieniu do wirtualnej przestrzeni powietrznej.

Jak ocenić, czy uda się ominąć chmury w wymaganej odległości poziomej? W praktyce można przyjąć, że obecność w prognozie pogody chmur zajmujących mniej niż połowę nieba (FEW lub SCT) pozwoli je ominąć, natomiast w przypadku BKN i OVC takiej możliwości nie będzie.

Minimalna wysokość lotu względem ziemi i przeszkód

 • Nad gęstą zabudową miast lub zgromadzeniami osób: 1000 ft nad najwyższą przeszkodą w promieniu 600m od statku powietrznego.
 • Przepisy szczegółowe (rozporządzenie z dn. 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące):
  • nad Warszawą min. 6500 ft lub min. 150ft AGL wyznaczonymi drogami VFR
  • miasta pow. 100 tys. mieszkańców - 5100 ft AGL (1500m)
  • miasta pow. 50 tys. mieszkańców - 3300 ft AGL (1000m)
  • miasta pow. 25 tys. mieszkańców - 1600 ft AGL (śmigłowce i tłokowe), 3300 ft AGL - pozostałe
 • Gdzie indziej min. 500 ft AGL.
 • Powyżej 3000 ft AGL należy dopasować wysokość przelotu do danego kąta drogi (patrz VFR ENR 1.4.1), np. loty na wschód: 3500 AMSL!, 5500, 7500 (FL75), 9500 ft (FL95); loty na zachód: 4500, 6500, 8500 ft (FL85).
 • Minimalne wysokości nie dotyczą startów i lądowań.

Warunki VMC w USA

Poza Europą warunki VMC są definiowane nieco inaczej, dlatego warto zapoznać się z lokalnymi ustaleniami. Bardzo wdzięcznym do latania obszarem są Stany Zjednoczone, ze względu chociażby na dostępność świetnych map na SkyVector. Dlatego poniżej prezentujemy warunki VMC w USA:

Wysokość Klasa przestrzeni Widzialność
(pozioma)
Odległość od chmur
10000 ft AMSL lub wyżej E

5 SM (8 km)
(statute miles)

1SM poziomo
1000ft pionowo
poniżej 10000 ft AMSL E 3 SM (5 km) 2000 ft poziomo
1000 ft powyżej chmur
500 ft poniżej chmur
dowolna CD 3 SM (5 km) 2000 ft poziomo
1000 ft powyżej chmur
500 ft poniżej chmur
dowolna B 3 SM (5 km) z dala od chmur
1200 ft AGL (!) lub wyżej G

3 SM (5km) nocą
1SM w dzień

2000 ft poziomo
1000 ft powyżej chmur
500 ft poniżej chmur
poniżej 1200 ft AGL (!) G 3 SM (5km) nocą
1SM w dzień

nocą:
2000 ft poziomo
1000 ft powyżej chmur
500 ft poniżej chmur

w dzień: z dala od chmur

Przestrzeń E, praktycznie nieobecna w Europie, jest bardzo popularna w USA. W tej strefie zapewnia się separację dla maszyn IFR. Natomiast samoloty VFR nie są zobowiązane do kontaktu z ATC, ale muszą latać w warunkach VMC. Przestrzeń E rozciąga się od 1200 ft AGL (w niektórych przypadkach 700 ft) do 18000 ft AMSL tam, gdzie nie ma innych stref (B, C, D). Wszystkie niskie drogi lotnicze (victor oraz federalne) znajdują się w przestrzeni E. Poniżej przestrzeni E znajduje się G (od ziemi do 700/1200ft AGL).