Wybór pasa do startu lub lądowania

Droga startowa w użyciu, jest to droga, lub kilka dróg startowych, uważanych za najodpowiedniejsze do użycia w aktualnych warunkach, na danym lotnisku. Przy wyborze drogi startowej należy kierować się przede wszystkim kierunkiem wiatru. Statki powietrzne powinny lądować/startować pod wiatr, aby skrócić dystans potrzebny na rozbieg i dobieg, oraz zmniejszyć prędkość, z jaką porusza się samolot względem ziemi. Jak zawsze są jednak odstępstwa od reguły. Następujące czynniki mogą zadecydować o wyborze innej drogi startowej: 

  • bezpieczeństwo, choć bardzo ogólnie, to nim zawsze należy się kierować przy wybieraniu drogi startowej do startu/lądowania
  • układ drogi startowej, przykładowo dla Łodzi, dużo wygodniej (szybciej) jest wystartować z pasa 25, niż z 07, dla Szczecina zaś w przypadku pięknej pogody (np. bezwietrznie i CAVOK) warto rozważyć start z pasa 13, jeśli nie zakłóci to aktualnego ruchu
  • warunki meteorologiczne, szczególnie chodzi tu o widzialność i/lub zachmurzenie
  • oprzyrządowanie nawigacyjne pasa startowego, przy niskiej widzialności wskazane, lub nawet wymagane będzie podejście precyzyjne. 

Reasumując, przy słabym wietrze, nie większym od 5 węzłów, wybierając pas należy przede wszystkim zwrócić uwagę na oprzyrządowanie pasów, i wybrać ten który to oprzyrządowanie posiada lepsze. W przypadku wiatru o sile przekraczającej 5 węzłów jesteśmy zobowiązani dokonać wyboru, na podstawie kierunku wiatru oraz czynników wypisanych wyżej.

Gdy lotnisko posiada dwie drogi startowe, zwykle jedna używana jest do startów, a druga do lądowań. W przypadku gdy wiatr jest większy niż 15 węzłów, zdarza się, że używana jest tylko jedna droga startowa, gdy jego kierunek wyraźnie na nią wskazuje. Przykładowo, przy wietrze z kierunku 320 o sile 17kt, w Warszawie, należy korzystać z pasa 33 zarówno dla startów, jak i dla lądowań.