Procedura podejścia według wskazań przyrządów dla EPGD - przykład

Przykład omawia podejście na pas 11 i 29 w Gdańsku z wykorzystaniem procedury STAR LODNI1N i 1P.
Uwaga: przykład nie będzie aktualizowany w miarę zmiany map. Przeanalizuj aktualne mapy, aby poznać aktualne podejście.

1. Procedura STAR LODNI 1N (RWY 11)

 

Omówienie mapy procedury STAR LODNI 1N.

  1. AMA - Area Minimum Altitude - minimale poziomy lotu dla lotów IFR, które zapewniają minimalne wymagane przewyższenie nad przeszkodami w danym sektorze (poza drogami lotniczymi i trasami ATS)
  2. Droga dolotu od punktu na trasie ATS (N133) do pomocy obsługującej lotnisko docelowe i będącej IAF dla pasa 11 (KRT). Track magnetyczny drogi to 333°, odległość do pokonania w procedurze to 68km, a minimalna wysokość lotu IFR w STAR to 2150m AMSL. Punkty LODNI i KRT są obowiązkowymi punktami meldowania w przypadku kontroli proceduralnej (np. podczas awarii lub konserwacji radaru).
  3. Wszystkie holdingi wykonywane tylko na wyraźne polecenie ATC.
  4. Postępowanie w przypadku utraty łącznośći.
  5. Informacja o ograniczonej dostępności procedury VAPOS 1N; aktywność strefy EPD38 do sprawdzenia w AUP dla danego dnia (AUP planowany i AUP bieżący w dniu operacji).

Autor: Bartek Kowal