Początkowy segment podejścia (IAF)

 

Segment procedury podejścia według wskazań przyrządów między pozycją (fix) rozpoczęcia podejścia początkowego a pozycją (fix) rozpoczęcia podejścia pośredniego lub, gdzie jest to stosowane, pozycją (fix) lub punktem rozpoczęcia podejścia końcowego. W ten etap procedury podejścia według wskazań przyrządów wchodzą:

1. Procedura podejścia z prostej (straight-in approach)

Procedura podejścia wg wskazań przyrządów, w której podejście końcowe rozpoczyna się bez uprzedniego wykonania innych manewrów (zakręt proceduralny, podstawowy lub racetrack). W miarę możliwości procedura powinna uwzględniać podejście wprost z trasy na przedłużenie linii centralnej drogi startowej. W przypadku podejść nieprecyzyjnych uważa się podejście wprost z trasy za możliwe do przyjęcia, jeżeli kąt zawarty między drogą podejścia końcowego a przedłużeniem linii centralnej drogi startowej wynosi 30° lub mniej.

 

 Autor: Bartek Kowal