Procedura podejścia według wskazań (IAP)

Szereg uprzednio ustalonych manewrów wykonywanych według wskazań przyrządów pokładowych z określonym zabezpieczeniem przed zderzeniem z przeszkodami, od pozycji (fix) rozpoczęcia podejścia początkowego lub  gdzie jest   to stosowane - od początku określonej trasy dolotu do punktu, od którego może być wykonane lądowanie, a gdy lądowanie nie zostało wykonane, do pozycji, w której obowiązują odpowiednie kryteria przewyższenia nad przeszkodami dla lotu w fazie oczekiwania lub dla lotu po trasie.

 

 

 

Segmenty i elementy procedury podejścia wg wskazań przyrządów:

  1. Dolot - ARRIVAL (ARR), (STAR)
  2. Podejście początkowe - INITIAL APPROACH  FIX - IAF
  3. Podejście pośrednie  - INTERMEDIATE  APPROACH  FIX - IF
  4. Podejście końcowe  - FINAL APPROACH - FAP
  5. Odlot po nieudanym podejściu - MISSED APPROACH  PROCEDURE

Uwaga: we wszystkich podanych wyżej przypadkach słowo "fix" należy rozumieć nie jako punkt w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale jako pozycję, jako tzw. obszar błędu wynikający z charakterystyki poszczególnych urządzeń radionawigacyjnych i ich dokładności w prowadzeniu po linii drogi.

Wynika to przede wszystkim z budowy tych urządzeń, występowania tzw. "stożka martwego", oraz podatności fal radiowych na zakłócenia i odbicia.

 

Na rysunku po prawej  stronie przedstawiono wyznaczanie pozycji na przecięciu się dwóch linii - np. radiali VOR-a - zwłaszcza ten sposób jest bardzo popularny przy wytyczaniu wszelkiego rodzaju procedur SID lub STAR.

Warto dodać, że im dokładniejszy system nawigacyjny posiada samolot, tym dokładniejsze prowadzenie po linii drogi można uzyskać nawigując podczas lotu. Systemy nawigacyjne oparte o nawigację bezwładnościową INS/IRS i/oraz systemy satelitarne GNSS/GPS i wsparte tradycyjnymi urządzeniami radionawigacyjnymi, potrafią "utrzymać" maszynę na nakazanej linii drogi z dokładnością do 1NM odchylenia od tej linii przez 95% czasu lotu, włącznie z podejściem. Jest to tak zwana nawigacja P(recision)-RNAV i pozwala zmniejszyć obszar tolerancji pozycji (fix) niemal do pozycji (fix) nominalnej.

 Autor: Bartek Kowal