Wchodzenie w holding

Aby znaleźć się w holdingu należy odpowiednio wejść/wlecieć/wprowadzić nasz samolot na właściwy tor lotu. Ponieważ nad dany punkt w przestrzeni możemy wlecieć z różnych kierunków podzielono przestrzeń nad takim punktem na trzy sektory.

Aby znaleźć się w holdingu należy odpowiednio wejść/wlecieć/wprowadzić nasz samolot na właściwy tor lotu. Ponieważ nad dany punkt w przestrzeni możemy wlecieć z różnych kierunków podzielono przestrzeń nad takim punktem na trzy sektory.1) Wlatując nad dany punkt oczekiwania z “sektora I” wykonujemy wlot tzw. bezpośredni (direct entry). Po minięciu punktu wykonujemy zakręt w prawo lub lewo w zależności od opublikowanego rodzaju holdingu.

Wlot z “sektora I”  w standardowy holding:

2) Wlatując nad dany punkt oczekiwania z “sektora II” wykonujemy wlot tzw. równoległy (paralell entry). Po minięciu punktu oczekiwania wykonujemy zakręt w lewo na kurs odlotu i utrzymujemy ten kurs przez odpowiedni odstęp czasu (odpowiedni=prawie równy czasowi odcinka LEG), następnie wykonujemy zakręt w lewo ku punktowi wlotu, z chwilą powtórnego przelotu nad punktem zakręcamy w prawo i kontynuujemy lot zgodnie z tym co mamy opublikowane.

Wlot z “sektora II” w standardowy holding

3) Wlatując nad dany punkt oczekiwania z “sektora III”  wykonujemy wlot tzw. z odchyleniem (offset entry).
Po minięciu punktu oczekiwania wykonujemy zakręt na kurs pozwalający wejść po stronie oczekiwania na linię drogi tworząc kąt równy 30 st. z przeciwnym kierunkiem drogi dolotu, następnie wykonujemy odlot przez odpowiedni odstęp czasu (czas może być określony w procedurze lub dotąd aż zostanie osiągnięta ograniczająca odległość od DME jeżeli odległość ta jest określona w procedurze, lub gdy radial ograniczający jest także określony w procedurze, zależnie od tego co nastąpi wcześniej) następnie wykonujemy zakręt w prawo dla przechwycenia linii drogi dolotu (inaczej inbound track), a następnie po drugim przybyciu nad punkt oczekiwania, wykonujemy zakręt w prawo i kontynuujemy lot zgodnie z tym co mamy opublikowane.

Wlot z “sektora III” w standardowy holding