Kiedyś Ty wykonał ostatni lot dla CSB?

Dnia 30 marca bieżącego miało miejsce posiedzenie Zarządu Firmy w związku z przekroczeniem zakładanych norm i wyrobieniem planu zarysowanego w poprzednim okresie programowania. Przemówienie wygłosiła zaproszona specjalnie na tę okazję podsekretarz stanu w IV Urzędzie do spraw komunikacyjnych w Łyśniewie mgr. inż. B.Eton. Oto krótki fragment jej budującego i jakże pełnego serdeczności przemówienia:

Po latach błędów i wypaczeń, po okresie, w którym wrogie siły nie pozostawały bierne wobec postimperialistycznej wizji zarysowanej na poprzednim posiedzeniu Zarządu, staje przed nami konieczność ponownego sprecyzowania i określenia systemu powszechnego uczestnictwa. Realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych, z drugiej strony, miejsce i szkolenie kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju i społecznie pożytecznych postaw. Nie zapominajmy jednak, że aktualna struktura organizacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizacje w ten sposób nowy model działalności organizacyjnej zabezpiecza udział szerokiej grupy w kształtowaniu nowych propozycji. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności spełnia ważne zadanie w wypracowywaniu kierunków postępowego wychowania. Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej

uzasadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom. Różnorakie i bogate doświadczenia wzmocnienie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich warunków aktywizacji. Troski organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia interesującą próbę sprawdzenia modelu rozwoju wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania form oddziaływania.

Prezes Zarządu w trzygodzinnym podsumowaniu pięciu godzin przemówień poprzedników krótko zarysował ogólne plany i koncepcje nowej dialektyki lotniczej w kontekście nowej podstawy programowej wdrażanej przez Instytucje Pośredniczące, co wg niego może przełożyć się pozytywnie na osiągane wskaźniki rezultatów i oddziaływań celów szczegółowych skierowanych do wszystkich grup docelowych objętych Priorytetem IX (numer działania 9.1, poddziałanie 9.1.2).

Istotnym punktem programu było wręczenie nagrody Przodownikowi Pracy Socjalistycznej CSB – cpt. mgr. inż. Krzysztofowi Deptule (pierwszy z prawej), tkóry jako pierwszy w historii XXX-lecia CSB wykonał 200 lot w miesiącu. Nie obyło się bez łez wzruszenia i braterskich uścisków dłoni od bratersko nastawionych współpracowników i towarzyszy oraz bukietów przekwitłych goździków. Zarząd ufundował okolicznościową odznakę poświadczoną Dyplomem uznania oraz nagrodę w postaci sfinansowania wczasów rodzinnych pod gruszą w Ośrodku Wypoczynkowym  Długije Kije w przepięknie położonym rejonie Rumunii, nieopodal miasta Gałodnyj, słynącego z doskonale prosperującej Fabryki Fosforanocyjanowodorów i niezwykłej gościnności (o dziwo ciągle żyjącej) okolicznej ludności.

Nagrodzony mgr.inż. Deptuła nie krył łez wzruszenia, toteż spotkanie należy uznać za niezwykle udane.
Najbliższe spotkanie wyjazdowe Zarządu będzie również wyśmienitą okazją do sformułowania na nowo i w równie otwartej formie nowych celów i postulatów dla wspólnego dobra naszej Socjalistycznej Linii Lotniczej.

PAXY WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!