Missed approach - ciąg dalszy

Jest to procedura, którą należy wykonać, jeżeli podejście do lądowania nie może być kontynuowane.

Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu (MAPt - Missed approach point) - punkt w procedurze podejścia według wskazań przyrządów, w którym lub przed którym musi być rozpoczęta ustalona procedura po nieudanym podejściu w celu zachowania minimalnego przewyższenia nad przeszkodami.
Faza początkowa zaczyna się w punkcie rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu (MAPt), a kończy się w punkcie, w którym rozpoczyna się wznoszenie. Manewr w tej fazie wymaga skoncentrowanej uwagi pilota podczas rozpoczęcia wznoszenia i zmian konfiguracji samolotu. Z tego względu urządzenie prowadzące nie może być wykorzystane w pełni podczas tych manewrów i dlatego w fazie tej zakręty nie są przewidywane.
Faza pośrednia jest fazą, w której wznoszenie jest kontynuowane zwykle wprost przed siebie. Wznoszenie to trwa do pierwszego punktu, gdzie przewyższenie nad przeszkodami wynoszące 50 m (164 ft) jest osiągnięte i może być nadal utrzymane. Linia drogi w pośredniej fazie odlotu po nieudanym podejściu może być zmieniona maksymalnie o 15° od linii drogi początkowej fazy odlotu po nieudanym podejściu. Przyjmuje się, że podczas tej fazy statek powietrzny rozpocznie poprawianie swej linii drogi.
Faza końcowa rozpoczyna się w punkcie, gdzie przewyższenie 50 m (164 ft) nad przeszkodą zostało osiągnięte i może być nadal utrzymane. Faza ta trwa do osiągnięcia punktu, w którym rozpoczyna się nowe podejście, oczekiwanie lub powrót do lotu po trasie. Dla tej fazy mogą być ustalone zakręty.
 

Procedura po nieudanym podejściu do pasa 33 na lotnisku Okęcie - nakazane linie drogi.
 

Procedura po nieudanym podejściu do pasa 33 na lotnisku Okęcie - profil lotu oraz opis.
Autor: Bartek Kowal