Omówienie mapy

Na mapie zaznaczono drogi kołowania (taxiway, TWY), drogi startowe (runway, RWY), miejsca postojowe, inne drogi i budynki. Ważne, aby zapoznać się z mapą lotnisk startu i lądowania przed lotem.

Zwróć uwagę na czerwone oznaczenia literowe:

  • A: Punkt zatrzymania przed pasem. W tym miejscu musisz bezwzględnie zatrzymać się! Wyjątek od tej zasady jest jeden: kontroler wydał Ci polecenie zajęcia pasa lub "cięcia" pasa (przejazdu na drugą stronę). Niezatrzymanie się w tym miejscu grozi katastrofą lotniczą.
  • B: Oznaczenie drogi kołowania (D2). Drogi kołowania oznaczane są zwykle literami. Dodatkowo wprowadza się cyfry dla oznaczenia kolejnych odcinków drogi (pomiędzy poszczególnymi skrzyżowaniami). Zwykle kontroler nie używa cyfr, podaje tylko oznaczenia literowe dróg po których masz kołować. I zwykle to wystarcza.
  • C: Skrzyżowanie dróg kołowania. To skrzyżowanie jest specyficzne. Występują tu 3 drogi: Z, ZO (orange) i ZB (blue). Zwykle w użyciu jest Z. Jednak w przypadku dużego ruchu, miejsca jest tu na tyle, że mogą się minąć dwa samoloty. W tej sytuacji możesz dostać polecenie kołowania drogą "ZULU BLUE" lub "ZULU ORANGE". Słuchaj uważnie.
  • D: Miejsce postojowe (stand). W tym przypadku miejsce znajduje się przy rękawie. Pozostałe liczby na płytach posojowych (APRON) również oznaczają miejsca postojowe. I znów zwróć uwagę, że niektóre stanowiska mają literę L lub R (lewy/prawy). Słuchaj uważnie, na jakie stanowisko masz kołować.

Puste kółka na mapce oznaczają punkty świetlne (oświetlenie pasa), pełne kropki oznaczają miejsca postojowe.

Na kolejnym fragmencie mapy widzisz początek pasa startowego 33. Zwróć uwagę na kilka szczegółów:

  • Tzw. Zebra, czyli pasy zaraz obok napisu 33 na początku pasa oznaczają próg pasa.
  • Obok pokazany jest kierunek pasa (327 stopni). Nie jest to 330, jak sugerowałby numer pasa.
  • Posuwając się dalej wzdłuż pasa, natrafiasz na dwie długie linie (obok napisu PAPI) - to jest miejsce, w którym powinno nastąpić przyziemienie.
  • PAPI to zestaw 4 lamp pokazujących czy prawidłowo podchodzisz do lądowania. Jeśli lecisz prawidłowo, dwie są białe a dwie czerwone. Jeśli za nisko - więcej jest czerwonych, jeśli za wysoko - więcej białych. 3 stopnie, to kąt podejścia do lądowania. To typowy kąt. W przypadku stromych podejść (steep approach), np. w terenie górzystym, kąt ten może być większy.
  • Po przeciwnej stronie pasa jest napis TDZ ELEV oznaczający wysokość pasa nad poziomem morza (na polskich mapach w metrach, na świecie zwykle w stopach).
  • W prostokącie znajdują się informacje o częstotliwościach radiowych potrzebnych przy lądowaniu (a czasem i przy starcie). W tym przypadku jest to ILS GP/DME. Ciebie przy lądowaniu bardziej będzie interesować urządzenie znajdujące się na przeciwnym końcu pasa - ILS LOC i jego częstotliwość 110.300.