Pośredni segment podejścia (IF)

Segment procedury podejścia według wskazań przyrządów między pozycją (fix) rozpoczęcia podejścia pośredniego a pozycją (fix) lub punktem rozpoczęcia podejścia końcowego albo między końcem procedury podejścia z nawrotem, procedury podejścia z dwoma zakrętami po 180° lub procedury podejścia według zliczenia drogi a pozycją (fix) lub punktem rozpoczęcia podejścia końcowego, stosownie do przypadku.

Tam, gdzie jest stosowany, segment podejścia pośredniego, umożliwia redukcję prędkości samolotu do prędkości podejścia końcowego, zmianę konfiguracji maszyny z "gładkiej" na konfigurację podejścia (wysunięte klapy, sloty, podwozie itp.) oraz końcową stabilizację na linii drogi podejścia końcowego.

Autor: Bartek Kowal