Procedury podejścia - uwagi wstępne

Opracowanie ma na celu przybliżenie zasad korzystania z map lotniczych - w tym wypadku map podejść wg wskazań przyrządów na lotniskach kontrolowanych. W realiach VATSiM, nie zawsze jest kontrola ruchu lotniczego. W takim wypadku mapy procedur podejścia opisują zarówno nakazane linie drogi dolotów do lotnisk, jak i profile lotu, które powinny być ściśle przestrzegane przez pilotów. Niestety będzie trochę teorii, żywcem wyjętej z przepisów, ale popartej rysunkami, schematami, mapami. Mam nadzieję, że pozwoli to na lżejsze 'przełknięcie' tematu.

Korzystając z faktu wprowadzenia nowych procedur podejścia i dolotu na lotnisku EPGD, temat zostanie omówiony na przykładzie tego lotniska. 

Omówione na podstawie:

  • ICAO Doc. 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej, Operacje statków powietrznych, Tom I - Procedury lotu, dział 4. Procedury dolotu i podejścia.
  • AIP Polska, rozdz. AD, mapy lotniska EPGD, aktualne od 06-2009.
  • Nieaktualne mapy dolotów i podejść do lotniska EPWA.

Temat jest bardzo obszerny, dlatego rozwijamy go na kolejnych stronach.

Autor: Bartek Kowal