AIP

Dokumenty AIP zawierają informacje o strukturze przestrzeni lotniczej danego kraju. Znajdują się tu między innymi:

  • mapy wszystkich dróg lotniczych,
  • informacje dotyczące poszczególnych stref kontroli,
  • zasady wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej kraju,
  • regionalne procedury i zasady.

Na etapie planowania trasy najważniejsze będą dokumenty rozdziału ENR 3 (szukając w EAD wpisz w kolejnych polach wyszukiwania: kraj / civil / english / AIP / ENR). Zawierają one informacje o drogach lotniczych. Informacje te są bardziej rozbudowane niż w przypadku AIRAC. Zawierają informację o właściwych poziomach lotu (parzysty/nieparzysty), limitach poziomów lotu, a także niektórych innych ograniczeniach.

Plik AIP 3.3 (w niekórych krajach mogą to być AIP 3.1 lub 3.2) zawiera tabele z opisem wszystkich dróg lotniczych w danym FIR. Podany jest numer drogi, wszystkie punkty, kurs, odległość, a co najważniejsze: zakres dopuszczalnych poziomów lotu oraz parzystość.

W Polsce wirtualni piloci są przyzwyczajeni do latania na zachód po parzystych, na wschód po nieparzystych. Polskie drogi lotnicze generalnie trzymają się tej zasady. Jednak w innych krajach zdarzają się istotne odchylenia od tych zasad, szczególnie gdy droga wielokrotnie zmienia swój bieg ze wschodniego na zachodni i odwrotnie (drogi lotnicze wzdłuż południków). Wyjątki takie są częste na długich trasach międzynarodowych, gdzie dla wygody pilotów, kontrolerów, a i dla bezpieczeństwa, ustala się właściwy poziom lotu niezgodnie z ogólną zasadą, ale za to stały na całym przebiegu trasy.

AIP 3.3 jest dokumentem, który pozwoli na przygotowanie prawidłowego planu lotu. Wprawdzie niektórzy zagraniczni kontrolerzy dopuszczają latanie według ogólnych zasad podziału przestrzeni, ale z pewnością dużo lepiej będzie w ich oczach wyglądał pilot, który w planie lotu wpisze zmianę poziomu lotu we właściwym punkcie trasy.

Wspomniano wcześniej, że AIRAC nie zawiera wszystkich danych. Z tego powodu aplikacje planujące trasy, takie jak FlighSim Commander, nie są w stanie sprawdzić, na jakim poziomie powinniśmy lecieć. Mogą co najwyżej stosować ogólne zasady, jednak i tego nie robią. Co więcej, Vroute też puszcza trasy ze źle wpisanym poziomem. Dlatego koniecznie sprawdź AIP 3.3 planując trasę.