Końcowy segment podejścia (FAF/FAP)

 

Końcowy segment podejścia to segment procedury podejścia według wskazań przyrządów, w którym kierunek i zniżanie do lądowania są ustalone.

Jednym z najistotniejszych elementów wszystkich segmentów podejścia, a zwłaszcza podejścia końcowego, jest zapewnienie przewyższenia nad przeszkodami w strefie podejścia. Służy temu określanie OCA/H.

Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami (OCA - Obstacle clearance altitude) lub Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami (OCH - Obstacle clearance height) - to najniższa wysokość bezwzględna lub najniższa wysokość względna nad wzniesieniem progu drogi startowej albo nad wzniesieniem lotniska, stosownie do przypadku, wykorzystywana dla zachowania odpowiednich kryteriów przewyższenia nad przeszkodami.

OCA/H służy do wyznaczania minimów wysokości w podejściu w danych liniach lotniczych oraz minimów pilotów.

W segmencie podejścia końcowego wyróżniamy

  • Procedury podejścia nieprecyzyjnego,
  • Procedury podejścia precyzyjnego,
  • Procedury podejścia z okrążeniem.

Zostaną one omówione na kolejnych stronach.

Autor: Bartek Kowal